Gramatikaz oso goiztik pentsa arazteko

Gauza jakina da hizkuntza bat baino gehiago erabili eta  bakoitzari zor zaiona eman ahal izateko euren artean bereizten ikasi behar duela hiztunak.

Hori egiten ikas dezaten, ikasleei  hizkuntzen arteko harremanak bilatzen eta aldi berean hizkuntza bakoitzari bere baitan eusten lagundu behar diegu irakasleok.

Horretarako, irakasten dizkiegun gramatika kontzeptu eta  azterbideak hizkuntza guztietarako baliogarriak zaizkiela ziurtatzea da gure zeregina, jakinik hizkuntza bakoitzean gauzatze modu bat izan dezaketela. 

Ikasleek dakizkiten hizkuntzetan, formez, euren esanahiez eta funtzioez pentsa arazi  eta -ebasteko problemak balira bezala- euren jokabideak  identifikatzen eta  konparatzen entrenatuko bagenitu ikasleak, hizkuntzen hobekuntzarako pauso garrantzia ematen lagunduko genieke.

Ikerketak erakusten du metaezgautzazko eta metalinguistiko diren jokabide horiek oso goiz has gaitezkeela lantzen. 

Hiztun berrientzat hizkuntzek modu desberdinez jokatzen duteneko aldeak izaten dira korapilatsuenak. Oztopoak gainditu eta menderatzeko, ikasleei horretaz pentsa arazi behar, eta horretarako,  lehen pausoa irakasleak  identifikatuta izatea da.

Kontua da ikasleei hizkuntzari begiratzeko “betaurrekoak” jartzen laguntzea.  

 

Hona hemen 10 urteko ume erdaldunberri baten testua. Bertan aurkituko dituzue –ortografia albo batean utzita- morfosintaxiaren zenbait problema.  Identifikatu eta izendatu itzazue.  Testu ondoren,  proposamen batzuk egiten dizkizuet, ahal dela, lankideekin eztabaidatzeko. 

Tres cerditos

Tres cerditos vivían en el corazón del bosque. El lobo querían comerselo y les perseguia. Los cerditos construio una casa. El menor construio de paja. El mediano construio de madera y el maior de ladrillo. El lobo venio y soplo y la casa de paja se derrunbo (…).

 Irakurri ondoren, pentsa ezazue:

-Zein ezagutza eta kontzeptu gramatikal daude inplikaturik esate modu oker horietan?

-Zer egingo zenukete horiei aurre egiteko?

-Ezagutzok zein ordenetan eta nola aurkeztu eta landuko zenituzkete?

 

Anuncios

GETXOLIGUAE IKUSGAI

Maiatzaren 16tik aurrera Getxolinguaeko Jardunaldiak ikusgai izango dira Sytreaming bitartez helbide honetan:

A partir del día 16 de Mayo podréis segiur las Jornadas de Getxolinguae vía Streaming en la siguiente dirección:

Vicky Zenotz

Vicky Zenotz
http://cdn.livestream.com/embed/b07getxolinguae?layout=4&autoplay=false

Watch live streaming video from b07getxolinguae at livestream.com

LAN TALDEAK (Getxolinguae 2011)

PUESTA EN COMÚN Y CIERREVideo streaming by Ustream

PILAR PÉREZ ESTEVE (Getxolinguae 2011)

PILAR PÉREZVideo streaming by Ustream

JAVIER GARCÍA (Getxolinguae 2011)

JAVIER GARCÍAVideo streaming by Ustream

SERGIO GONZÁLEZ (Getxolinguae2011)

SERGIO GONZÁLEZVideo streaming by Ustream